Nieuws van de Vliegbasis Volkel

Luchtmacht verbetert getraindheid Nederlandse jachtvliegers
23 januari 2017

Om de getraindheid van de Nederlandse jachtvliegers te verbeteren ten behoeve van de inzetbaarheid van de Koninklijke Luchtmacht, oefent personeel van vliegbasis Leeuwarden, vliegbasis Volkel en het 148th fighter squadron in Tucson, Arizona van 25 januari tot en met 10 maart in de Verenigde Staten. Er nemen zes F-16’s van vliegbases Leeuwarden en Volkel deel aan twee internationale oefeningen, namelijk CONUS op Davis Monthan Air Force Base en Red Flag op Nellis Air Force Base.

Buff intercept small FC Vandaag vertrokken de deelnemende F-16’s vanaf vliegbasis Volkel naar de Verenigde Staten. Tijdens de overvlucht worden zij bijgetankt door de KDC-10 van de Koninklijke Luchtmacht. De laatste keer dat de luchtmacht deelnam aan oefening Red Flag was in 2013. De afgelopen jaren is personeel en materieel van de luchtmacht vrijwel continu op missie geweest, waardoor deelname aan deze internationale oefening niet mogelijk was.

De Verenigde Staten beschikken over oefengebieden die qua omvang en inzet vele mogelijkheden bieden, waardoor de luchtmacht in meerdere dimensies kan trainen. Deze oefengebieden zijn in Nederland niet voorhanden. Daarnaast wordt door deelname aan internationale oefeningen geluid uit Nederland geëxporteerd. Tijdens de oefeningen worden zowel overdag als bij duisternis missies gevlogen die wat betreft dreiging en planning gelijk staan aan missies die daadwerkelijk (kunnen) plaatsvinden in huidige operaties.

Davis Monthan Air Force Base
Gedurende de oefening op Davis Monthan Air Force Base vinden dagelijks trainingen plaats die specifieke vaardigheden vereisen van een militaire vlieger. Gesimuleerde luchtgevechten, het ondersteunen van grondtroepen en vliegen bij duisternis zijn daar voorbeelden van. Dit zijn onmisbare vaardigheden die het verschil uitmaken in gevaarlijke en risicovolle situaties. Ook de Nederlandse F-35’s van Edwards Air Force Base nemen deel aan deze oefening.

Nellis Air Force Base
Tijdens de oefening Red Flag wordt in internationaal verband met meerdere landen tegelijk getraind. Dit is van meerwaarde voor ons land, omdat een inzet van de Nederlandse luchtmacht in het buitenland altijd in coalitieverband plaatsvindt. Er worden hedendaags realistische scenario’s beoefend, waarbij de deelnemende toestellen optreden als coalitie. In één scenario komen verschillende dreigingen aan bod, verdeeld onder drie onderwerpen: Air, Space en Cyber. Elk land draagt de verantwoordelijkheid voor een specialisme, waarmee zij kan ingrijpen op een specifieke dreiging. Het doel van deze oefening is de specialismes te bundelen en laten samenwerken, waardoor zij ervaring opdoen in het bestrijden van alle dreigingen door deze vorm van militaire samenwerking.

Foto: MinDef