Nieuws van de Vliegbasis Volkel

2017 2Avondvliegen 2017
2017-01-04

Vanaf maandag 9 januari worden er ’s avonds weer trainingsvluchten uitgevoerd vanaf vliegbasis Volkel. In de weken 2,3,4,6,7,8,10 & 11 wordt er vanaf vliegbasis Volkel en Leeuwarden op maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag wordt er alleen overdag gevlogen. Het oefenen bij duisternis is noodzakelijk om vliegers voor te bereiden op hun taak. Daadwerkelijke inzet van F-16 jachtvliegtuigen vindt ook vaak plaats bij duisternis.

 

Een F-16 jachtvliegtuig is goed uitgerust voor nachtelijke operaties. Zo beschikt de vlieger over een nachtkijker, ook wel de Night Vision Goggles (NVG) genoemd. Het kijken door de NVG verbetert het nachtzicht, maar geeft ook beperkingen omdat het te vergelijken is met het kijken door twee kokertjes. Het is dan ook noodzakelijk om dit goed te beoefenen. Dit is pas zinvol wanneer de duisternis volledig is ingetreden. De vroeg invallende duisternis in de wintermaanden maakt het dan ook mogelijk een dergelijk oefenprogramma uit te voeren.

2017 1Herstelperiode

Nederlandse F-16’s en het betrokken personeel zijn de laatste twee decennia onafgebroken ingezet en hebben hun bijdrage geleverd waar nodig. De jarenlange inzet is echter eenzijdig geweest en heeft daarnaast veel gevraagd van de militairen. Het is dan ook een periode waarbij gewerkt wordt aan het herstel van de brede inzetbaarheid. Dit betekent dat jachtvliegers de verschillende manieren van inzet gaan beoefenen.

Het gaat hierbij onder andere om; het luchtgevecht, het navigeren, bijtanken in de lucht, laagvliegen in de daarvoor bestemde oefengebieden en het avondvliegen. Deze diversiteit aan training is noodzakelijk om straks weer voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige inzet.

Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken. Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

Foto's: Copyright MinDef