Nieuws van de Vliegbasis Volkel

Vliegbasis Volkel ondersteunt taak luchtruimbescherming

Van vrijdag 9 december tot en met zaterdag 31 december neemt vliegbasis Volkel de taak voor de bescherming van het Nederlandse luchtruim over van vliegbasis Leeuwarden. Op 1 januari wordt de QRA overgedragen en zal deze taak gezamenlijk met België worden uitgevoerd voor de luchtruimbewaking van Nederland, België en Luxemburg.

 

2016 QRA sEén van de taken van de Koninklijke Luchtmacht is adequaat reageren op schendingen van het Nederlands luchtruim en het verantwoordelijkheidsgebied dat door de NAVO is toegewezen. Om die reden staan vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week twee F-16’s gereed om deze taak te vervullen. Deze zogenaamde Quick Reaction Alert (QRA) wordt uitgevoerd om de veiligheid in de lucht te bewaken. De QRA taak wordt afwisselend vervuld door de beide F-16 vliegbases van de Koninklijke Luchtmacht, vliegbasis Volkel en vliegbasis Leeuwarden.

 
De QRA kan binnen enkele minuten opstijgen om een ongeïdentificeerd toestel te onderscheppen. Deze taak wordt onder controle van het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw Milligen uitgevoerd. Wanneer de gevechtsleiding van het AOCS opmerkt dat een vliegtuig het Nederlandse luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, worden de F-16’s van de QRA gealarmeerd om op te stijgen en het toestel te onderscheppen. De luchtgevechtsleiding binnen Europa werkt nauw samen op het moment dat ongeïdentificeerde vliegtuigen naar een luchtruim van een naburig land dreigen te vliegen, zodat voortijdig kan worden ingespeeld op een mogelijk naderende dreiging.

 
De laatste inzet van de QRA was vanaf vliegbasis Volkel op 6 juni 2016. Toen zijn twee Nederlandse F-16’s opgestegen, omdat een vliegtuig van de Deense civiele luchtvaart richting het Nederlands luchtruim vloog zonder zijn identiteit bekend te maken. Uiteindelijk bleek het vliegtuig een radioprobleem te hebben. De twee Nederlandse F-16’s zijn naast het vliegtuig gaan vliegen en hebben ervoor gezorgd dat het radiocontact tijdig werd hersteld.

 
Voor meer informatie over de QRA, zie http://www.luchtmacht.nl/QRA. Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie http://www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 76

Foto: MinDef